Obszar działania Gazety Skrzynkowej

 • Bystra
 • Wilkowice
 • Szczyrk
 • Żywiec
 • Czechowice-Dz.
 • Jaworze
 • Skoczów
 • Cieszyn
 • Kozy
 • Kęty
 • Andrychów
 • Gazeta każdorazowo wydawana jest w nakładzie 40.000 egz. Rozprowadzana jest przez sieć naszych kolporterów wprost do mieszkań, firm, biur i sklepów na obszarze Bielska-Białej oraz do wybranych miejsc na terenie Pobeskidzia.