Cennik

NAKŁAD 40.000 egz. !!!

1 MODUŁ PODSTAWOWY (5,5 cm x 4,0 cm)

139,00 zł

PIERWSZA STRONA

167,00 zł

OSTATNIA STRONA

152,00 zł

KOLOR

13,60 zł

OGOSZENIA DROBNE

ogłoszenie drobne do 10 słów (każde następne słowo 1,60)

33,00 zł

1/3 modułu w ramce + kolor ( do 10 słów )

56,00 zł

1/2 modułu w ramce + kolor ( do 20 słów)

69,00 zł

Do cen ogłoszeń doliczamy 23% podatku VAT
Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany cen.

Oferujemy pomoc przy redagowaniu ogłoszeń oraz projekty graficzne reklam.Ogłoszenia przyjmowane są najczęściej na 7 dni przed emisją.